+48 95 763 92 35

PL | EN | DE

polityka jakości

Celem działalności firmy BAPRO-MET jest kompleksowa i profesjonalna obsługa klienta w zakresie produkcji elementów metalowych łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych, lekkich konstrukcji metalowych i gotowych mebli medycznych zgodnie z wymaganiami klienta.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2009 i ciągłe jego doskonalenie, ma na celu potwierdzenie marki organizacji, dalszy wzrost zaufania Klientów, rozszerzenie rynku zbytu, poprawę organizacji pracy, ciągłą poprawę jakości wyrobów.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkowania wyrobów o wysokiej, stabilnej i powtarzalnej jakości, które realizowane będą w oparciu o spełnienie wymagań naszych klientów i przepisów prawnych. Gwarancją wysokiej jakości jest wprowadzenie udokumentowanego systemu zarządzania jakością.

Politykę jakości zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów jakościowych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych i przeglądów systemu SZJ.

Konkretyzując nasze działania w ramach wdrażania polityki jakości, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom m.in. :

Również poprzez politykę jakości, która tworzy podstawę do realizowania wyznaczonych przez nas celów i zadań, stawiamy sobie za cel:

Mając na uwadze, iż każdy pracownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie jak najwyższego poziomu wykonywanych usług oraz za powiązany z tym wizerunek i markę całego przedsiębiorstwa, zobowiązujemy pracowników firmy do dołożenia wszelkich starań, w realizację Polityki Jakości i osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych.