+48 95 763 92 35

PL | EN | DE

projekty unijne


Dotacja na kapitał obrotowy dla Bapro-Met spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Dnia 25 września 2020 roku zawarta została umowa nr POIR.03.04.00-08-0117/20-00 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a BAPRO-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na realizację Projektu pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla Bapro-Met spółka z ograniczoną odpowie... więcej»