+48 95 763 92 35

PL | EN | DE
2024-04-11

Jak przeprowadza się pomiary ramieniem pomiarowym?


Jak przeprowadza się pomiary ramieniem pomiarowym?

Ramię pomiarowe to nowoczesne urządzenie metrologiczne, które znajduje zastosowanie w wielu branżach, od przemysłu lotniczego po motoryzacyjny. W tym artykule przybliżymy proces przeprowadzania pomiarów z użyciem ramienia pomiarowego na przykładzie ROMER ABSOLUTE ARM RA-7325 firmy Hexagon.

Co to jest ramię pomiarowe?

Ramię pomiarowe to przenośne urządzenie składające się z kilku przegubowych segmentów, które umożliwiają dokładne pomiary 3D różnych obiektów. Dzięki swojej mobilności i precyzji, ramię pomiarowe jest idealne do pomiarów zarówno dużych, jak i skomplikowanych części.

Przygotowanie do pomiarów

1. Wybór odpowiedniego stanowiska

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, należy wybrać odpowiednie miejsce do pomiarów:

2. Kalibracja urządzenia

Przed rozpoczęciem pomiarów, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji ramienia pomiarowego. Proces ten obejmuje:

3. Przygotowanie obiektu do pomiaru

Obiekt, który będzie mierzony, powinien być czysty i stabilnie zamocowany. W przypadku obiektów metalowych, zaleca się także odtłuszczenie powierzchni, aby zapewnić lepszą dokładność pomiarów.

Proces pomiarowy

1. Uruchomienie oprogramowania

ROMER ABSOLUTE ARM RA-7325 współpracuje z dedykowanym oprogramowaniem metrologicznym. Po jego uruchomieniu, należy:

2. Wykonywanie pomiarów

Ramię pomiarowe umożliwia zarówno pomiary dotykowe, jak i bezdotykowe (laserowe). Proces pomiarowy obejmuje:

3. Rejestracja i analiza danych

Zebrane dane są rejestrowane i analizowane w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wykrycie ewentualnych odchyłek od normy i podjęcie odpowiednich działań.

Zakończenie procesu pomiarowego

Po zakończeniu pomiarów, należy:

Wysoka precyzja i łatwość obsługi

ROMER ABSOLUTE ARM RA-7325 to zaawansowane ramię pomiarowe, które oferuje wysoką precyzję i łatwość obsługi. Dzięki swojej mobilności i wszechstronności, jest niezastąpionym narzędziem w wielu dziedzinach przemysłu. Przeprowadzanie pomiarów z jego użyciem jest procesem stosunkowo prostym, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i kalibracji, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki.

«powrót