+48 95 763 92 35

PL | EN | DE

Dotacja na kapitał obrotowy dla Bapro-Met spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


logo UEDnia 25 września 2020 roku zawarta została umowa nr POIR.03.04.00-08-0117/20-00 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a BAPRO-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na realizację Projektu pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla Bapro-Met spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Planowanym efektem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie trzech miesięcy. Wartość projektu w 100% dofinansowana z Funduszy Europejskich wynosi 307 497,36 zł.

loga UE«powrót